Káblové trasy

Kompletné elektro služby

Obnoviteľné zdroje energie

pre priemysel a domácnosti

Oceľové budovy na kľúč

Konštruktérske a zámočnícke práce

Inteligentné domy a budovy

Obnoviteľné zdroje energie

Solárna škridla

Solárne panely

Solárne fasády

Naštartujte svoj dom k 100%-nej finančnej nezávislosti a k úsporám

Poradíme vám s koncepciou inteligentnej smart domácnosti, pomôžeme vybrať FV solárne škridle na dom, vhodný solárny panel na chatu alebo solárne fasády na väčšie nehnuteľnosti.

To, že zelená energia stále viac hýbe svetom, je fakt, s ktorým sa stretávame už nielen v ojedinelých projektoch vyspelých krajín, ale čoraz viac priaznivcov si nachádza aj v našich končinách, či už vo sfére priemyslu, alebo v živote bežného človeka. Áno, bol by hriech nevyužiť nevyčerpateľnú silu slnka a neprispieť k tak potrebnej regenerácii životného prostredia na Zemi.

Čo to vlastne zelená energia alebo energia z obnoviteľných zdrojov je? Pod týmto názvom sa skrýva pomerne široký potenciál zdrojov, ktoré sa stihnú obnoviť aspoň tak rýchlo ako ich my ľudia stihneme spotrebovať. Hovoríme o energii slnečnej (fotovoltaika), veternej, vodnej, ale aj geotermálnej či biomase.

A aj keď bola energia z obnoviteľných zdrojov často kritizovaná za svoju nespoľahlivosť a nie príliš estetický dizajn, dnešok nám ponúka stále viac projektov, ktoré ničím nezaostávajú ani v otázkach dizajnu, ani svojej funkčnosti. A práve takými sú aj fotovoltaické riešenia, ktoré s obľubou implementujeme do priemyselných budov, hál a rodinných či bytových domov práve za účelom zaistenia ich energetickej nezávislosti.

Jedným z najbežnejších produktov fotovolataiky sú solárne panely. Solárne panely využívajú energiu slnka dvomi spôsobmi: buď na výrobu tepla (fototermika), alebo na výrobu elektriny (fotofolaika).

Naším najvýznamnejším sektorom v otázkach úspor energií je už dlhodobo oblasť priemyslu. Práve tu sa snažíme implementovať do praxe jedinečné fotovoltaické riešenia, ktorých cieľom je zníženie energetických nákladov, resp. zabezpečenie energetickej sebestačnosti firiem.

Jedným z najbežnejších produktov fotovolataiky sú solárne panely. Solárne panely využívajú energiu slnka dvomi spôsobmi: buď na výrobu tepla (fototermika), alebo na výrobu elektriny (fotovoltaika). EÚ kladie veľký dôraz na dosiahnutie takej elektrickej infraštruktúry na využívanie obnoviteľných zdrojov, ktorá by výrazne znížila závislosť na fosílnych palivách a v neposlednom rade aj emisie skleníkových plynov. Nutnosť vytvárať a budovať nové spôsoby získavania energie sa tak stávajú neoddeliteľnou súčasťou podnikania budúcich rokov. Dopad na implementáciu zákona o podpore OZE dá pocítiť svoju razantnosť najmä veľkým firmám, ktoré svojou rozlohou pokrývajú aj pozemky s ornou pôdou. Znížiť už aj tak vysokú spotrebu energie práve energiou z obnoviteľných zdrojov tak bude nutnosťou, s ktorou sa budú musieť popasovať. Naša spoločnosť má riešenia šité na mieru pre každé odvetvie priemyslu či obchodnú sféru.

Pre veľké priemyselné spoločnosti poskytujeme kompletný fotovoltaický systém na zníženie energetických nákladov, a to využitím inteligentných technológií aj so SMART ovládaním.

IMS EAST, s. r. o., ako jediná spoločnosť na Slovensku dodáva pre veľké výrobné či skladové haly MAC kontajnery, ktoré nielen dokážu zabrániť preťaženiu distribučnej sústavy, výpadkom prúdu a kolísavému napätiu, ale tiež upravujú odberový diagram a zabezpečujú zníženie rezervovaného výkonu. Naše kontajnery však nachádzajú uplatnenie aj ďaleko od sféry priemyslu. Dokážeme vďaka nim zabezpečiť dobíjanie elektromobilov či už v predajniach, alebo na benzínových pumpách, a rovnako takýto kontajner dokážeme postaviť aj na diaľnicu, kde napojený na fotovoltaiku bude samostatne fungovať ako nabíjacia stanica pre elektromobily.

Avšak pri využívaní energií z obnoviteľných zdrojov sme nezostali iba pri solárnych paneloch či veľkých priemyselných objektoch. Energetickú sebestačnosť menších firiem a domácností dokážeme navrhnúť a zrealizovať už aj spôsobmi, ktoré vysoko prekračujú hranice spoľahlivosti a estetiky.

Solárne škridly svojím dizajnom a prevedením pôsobia ako bežná strešná krytina, no v porovnaní so solárnymi panelmi majú oveľa vyšší výkon a až o 100 % dlhšiu životnosť pri výrobe energie ako solárne panely. Paradox je, že na svoj maximálny výkon nepotrebujú priame slnečné svetlo. Vo výsledku tak dokážu vyrobiť rovnaké množstvo elektrickej energie na južnej strane strechy, ako aj na severnej. Práve vďaka svojmu dizajnu a efektivite si nachádzajú svoje uplatnenie hlavne v súkromnej sfére, na strechách rodinných domov či menších komerčných budov.

Čo sa týka väčších budov, ako sú napr. školy, nemocnice alebo hotely, ani tu sa úspory energií nekladú na ľahkú váhu. Trend energetickej nezávislosti sa stále viac týka hlavne stavieb, na ktorých chod sa vynakladá nemalé množstvo investícií len na zabezpečenie bežnej prevádzky. Solárne fasády vďaka svojej technológii dokážu práve takýmto stavbám vyprodukovať až o 36 % elektrickej energie viac ako solárne panely. Sú ľahké a budovám dodajú okrem moderného dizajnu aj spomínanú energetickú nezávislosť.

Nech už ste väčšia, či menšia firma, spoločenstvo vlastníkov, či bežná rodina a máte už dosť vysokých účtov za energie, ste na tom správnom mieste. Prostredníctvom špičkových fotovoltaických produktov dokážeme aj váš dom, priemyselnú alebo komerčnú budovu zmeniť na energeticky nezávislú stavbu s dostatkom energie na jej bežný chod, ale aj na množstvo maličkostí, ktoré prinášajú do vašich životov radosť a nový uhol pohľadu.