Káblové trasy

Kompletné elektro služby

Obnoviteľné zdroje energie

pre priemysel a domácnosti

Oceľové budovy na kľúč

Konštruktérske a zámočnícke práce

Inteligentné domy a budovy

Kompletné elektro služby

Sféra elektro služieb je veľmi rozsiahla a zahŕňa rozličné druhy elektroinštalačných prác, či už sa týkajú kompletných elektroinštalácií vrátane ich revízií, alebo len opráv starých inštalácií v bytových aj nebytových priestoroch.

Naši zamestnanci sú vo svojom odbore skutočnými odborníkmi a v rámci údržby a diagnostiky dokážu zistiť príčinu poruchovosti na jednotlivých prístrojoch a zariadeniach už predtým, ako by ich poruchou mohlo prísť k väčším škodám, či už na majetku, alebo finančným.

Paletu drobných elektroinštalačných prác, ktoré patria k tým najbežnejším v rámci elektro servisu, tvoria hlavne opravy a výmeny istiacich prvkov elektrických rozvodov či výmeny nefunkčných elektrických vypínačov, zásuviek a svietidiel v priemyselnej, ale aj súkromnej sfére.

Do nášho portfólia spadajú tiež opravy a výmeny elektrických stupačkových rozvodov v bytových domoch. Boom modernizácie bytových, ale aj nebytových priestorov zahŕňa tiež výmenu starých a opotrebovaných elektroinštalácií za nové, s modernými ovládacími prvkami a kvalitnými materiálmi. To všetko, samozrejme, za prísneho dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj v súlade s príslušnými platnými normami a predpismi.

Naši certifikovaní odborníci na elektroinštalačné práce pomocou moderných meracích a diagnostických prístrojov, a v neposlednom rade aj bohatých skúseností vo svojom odbore, sú zárukou toho, že vaše elektroinštalácie, poruchové prístroje či iné komponenty sú naozaj v tých najlepších rukách.

Elektromontážne práce

Len kvalitná a správne nadimenzovaná elektroinštalácia dokáže zabezpečiť bezproblémový chod každej domácnosti, firmy či veľkého priemyselného podniku. Našim klientom sa staráme o kompletný servis – počnúc návrhom, vypracovaním projektovej dokumentácie až po kompletnú montáž nového vedenia či obnovu starého elektrického vedenia. Výmena stupačiek v bytových domoch, všetky elektroinštalačné práce na stavbách rodinných domov či budovanie nových alebo modernizácia starších výrobných liniek sú samozrejmosťou. Pracujeme s kabelážami NN, VN, VVN všetkých druhov.

Projekčná činnosť

Správne vypracovaný projekt je základom každej novej či modernizovanej stavby. Vďaka našim skúseným projektantom a inžinierom vypracujeme projektovú dokumentáciu na:

 • všetky domové prípojky, vzdušné a káblové vedenia NN, VN,
 • elektroinštalácie rodinných a bytových domov,
 • elektroinštalácie priemyselných hál a objektov,
 • rozvodne NN, VN,
 • elektrické vykurovanie,
 • uzemňovaciu sústavu, bleskozvody.

 

Revízna činnosť

Do portfólia našich služieb patrí tiež revízna činnosť všetkých druhov elektrických zariadení, a teda:

 • revízie strojov a zariadení,
 • revízie bleskozvodov a uzemňovacej sústavy,
 • elektroinštalácií domových, ako aj priemyselných,
 • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na ukončenie kolaudačného konania na novostavbách a rekonštruovaných budovách.

Inteligentné elektroinštalácie

Moderná doba si žiada moderné riešenia a prepracované inteligentné inštalácie sú základom dokonalej súhry všetkých komponentov a modulov inteligentnej inštalácie.

Naša spoločnosť vám navrhne a zrealizuje všetky inštalačné práce pre váš inteligentný dom či firmu tak, aby boli komfortné, automatizované, bezpečné, funkčné, a zároveň spĺňali všetky potrebné kritériá inteligentnej elektroinštalácie. Pomocou kvalitných a výkonných modulov dokážeme vytvoriť inštaláciu na mieru podľa požiadaviek klienta, a tak vytvoriť z vášho domu či firmy sofistikované miesto na život a prácu.

Rozvádzače

Elektrické rozvádzače tvoria hlavný napájací a riadiaci prvok všetkých výrobných a montážnych liniek či priemyselných objektov. Na ich návrh a výrobu preto kladieme vysoký dôraz a používame vždy optimálne a tie najkvalitnejšie istiace a spínacie komponenty. Pre vašu firmu, výrobnú prevádzku či inú priemyselnú sféru dokážeme navrhnúť a skonštruovať elektrické rozvádzače tak, aby zodpovedali všetkým špecifickým požiadavkám a boli v súlade s projektovou dokumentáciou a platnými normami.

Slaboprúdové rozvody

Sú dôležitou súčasťou každej elektroinštalácie a v súčasnej dobe sa kladú na ich sofistikovanosť veľmi vysoké nároky. Ich funkciou je prenos dát, ich ovládanie a kontrola v budovách rôzneho využitia (administratívne, rodinné a bytové domy).

Pre našich klientov zabezpečujeme:

 • návrh, projektovanie a realizáciu dátových rozvodov štruktúrovanej kabeláže a optických sietí,
 • realizáciu a servis systémov na ochranu majetku a osôb EPS,
 • systém centralizovanej ochrany,
 • montáž priemyselných televíznych, anténnych rozvodov a kamerových systémov,
 • montáž káblových televízií, systém kontroly prístupu.

Kamerové systémy

O výhodách kamerového systému už v dnešnej dobe netreba asi nikoho presviedčať. Správne navrhnutý a zrealizovaný kamerový systém zabezpečí pre svojho používateľa nie len dokonalý prehľad o dianí na pracovisku, v budove či objekte, ale slúži zároveň aj ako istý druh jeho ochrany. Naša spoločnosť zabezpečuje montáž a servis kamerových systémov pre domácnosti, kancelárie, ale aj veľké priemyselné objekty. Naši kvalifikovaní pracovníci dokážu po obhliadke a na základe požiadaviek klienta navrhnúť a zrealizovať montáž kamerových rozvodov tak, aby mohli vďaka nim nielen riešiť už vzniknuté problémy, ale im hlavne predchádzať.