Káblové trasy

Kompletné elektro služby

Obnoviteľné zdroje energie

pre priemysel a domácnosti

Oceľové budovy na kľúč

Konštruktérske a zámočnícke práce

Inteligentné domy a budovy

Káblové trasy

Základom správneho a bezporuchového fungovania každej výrobnej linky, konštrukčných systémov hál, štadiónov alebo datacentier a rôznych záložných serverovní je nepochybne dokonalý systém káblových trás. Podľa platných legislatívnych predpisov a technických noriem sa na káblové trasy určené na trvalú dodávku elektrickej energie kladie vysoký dôraz na dokonalú funkčnosť, ale musia spĺňať aj náročné protipožiarne a bezpečnostné kritériá. Práve z tohto dôvodu prikladáme výrobe a montáži káblových a dátových žľabov veľký dôraz.

Pracujeme výhradne s materiálmi, ktoré sú odolné a dokážu si zachovať stabilitu a plnú funkčnosť aj v prípade požiaru či inej extrémnej situácie.

Montážou káblových a dátových žľabov sa však naša činnosť zďaleka nekončí. V prípade potreby zabezpečujeme našim klientom tiež montáž a demontáž všetkých typov výrobných liniek. Súčasťou našich služieb je tiež následný servis všetkých káblových trás a s tým spojené zámočnícke a konštruktérske práce. Pomocou vyhľadávača káblov dokážeme zistiť prerušené vedenie alebo poruchu aj na kábloch uložených v stenách či hlboko pod zemou.

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti projektovania, výroby a montáže káblových a dátových žľabov a naším prioritným cieľom je, aby naši klienti za pomoci kvalitných inštalácií mohli plynulo a bez zdržaní plniť svoje výrobné ciele a prosperovať.