Káblové trasy

Kompletné elektro služby

Obnoviteľné zdroje energie

pre priemysel a domácnosti

Oceľové budovy na kľúč

Konštruktérske a zámočnícke práce

Inteligentné domy a budovy

Konštruktérske a zámočnícke práce

Naša spoločnosť IMS EAST, s. r. o., by sa v oblasti projektovania a montáže káblových žľabov pre rôzne odvetvia nášho priemyslu nezaobišla bez kvalitných zámočníckych a konštruktérskych prác. Práve tie sú pre pevné a stabilné konštrukcie také dôležité.

Pre naše tuzemské a zahraničné projekty si dokážeme vo vlastnej réžii vyrobiť všetky nosné konštrukcie, ako aj kovové prefabrikáty káblových trás. Naši konštruktéri a montážni pracovníci zvládnu každú zákazku a poradia si s každou, akokoľvek náročnou úlohou.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a vysokej profesionalite si dokážeme vyrobiť všetky komponenty pre ľubovoľnú oceľovú stavbu. Či už ide o jednoduché výrobné haly, alebo sklady, alebo konštrukčne náročné budovy pre priemyselné a komerčné využitie. Keďže zámočnícke a konštruktérske práce tvoria hlavnú zložku nášho výrobného portfólia, kladieme na ich kvalitu vysoký dôraz.

Sme pyšní na to, že za množstvom náročnej a precíznej práce stoja výsledky, za ktoré sa nikdy a pred nikým nemusíme hanbiť.